Tolletaten på besøk

Fredag hadde lufthavnen besøk fra Tolletatens enhet med ansvar for småfly- og GA-trafikken.

Formålet var å gå gjennom rutinene til lufthavnen og samkjøre disse med Tolletatens rutiner og behov.

Vi minner i den sammenheng om å sende kopi av reiseplanen (FPL) til Operasjonssentral på tollops@toll.no.
De kan også kontaktes på telefon (+47) 22 34 66 00.

For ytterligere informasjon om gjeldende regelverk og hva du må gjøre, kan vi anbefale Luftfartstilsynets VFR-guide under overskriften «Entering or leaving Norway»