Din lokale lufthavn

Notodden Lufthavn ligger i hjertet av Telemark, og innen en times reising er du på høyfjellet, i skjærgården eller i nærheten av noen av landets mest bærekraftige industriområder.

Logo-element Notodden Lufthavn

Historie

Visjon

Ansatte

Organisasjonskart

Bilder

Historien

De aller første planene om å anlegge en flyplass på Notodden ble lansert 23. april 1955. Allerede 11. desember samme år landet Braathens SAFE med DH-Heron 55.

Fram til vinteren 2019 var det fast rute til/fra Bergen. Dette som et resultat av at det i 1985 oppstod et behov i forbindelse med at Hydro trappet ned virksomheten i Notodden og Rjukan, og mange fant seg jobb i oljebransjen på Vestlandet.

Høsten 2020 skulle en ny aktør startet opp med rutetrafikk til Bergen, men dette er utsatt inntil passasjertrafikken nasjonalt viser tegn til normalisering. 

Visjon

«Notodden Lufthavn skal bidra til å fremme næringsliv og turisme, både i fylket og regionen, samt åpne for kommersiell transport av passasjerer og gods både innen- og utenlands.»

Logo-element Notodden Lufthavn
Fremtidens lufthavn

Notodden Lufthavn Telemark satser bærekraftig. Vi kan dokumentere tiltak som er miljøvennlige, og vi har et samfunnsengasjement som ikke bare er lokalt, men for en hel region.

Vi vil være i førersetet når elektriske fly skal i luften, og sørge for at forholdene ligger til rette for fremtidens lufthavn så tidlig som mulig.

Flyvinge over skyene

Våre ansatte

Administrasjon

Tårn AFIS

Ansvar og roller

Organisasjonskart

Myndighets-, ansvar- og oppgavematrise

Lufthavnoperatør og tjenesteleverandør skal for ansvarlige personer med ledelsesfunksjoner innen fagområdene kvalitet, sikkerhet, økonomi og menneskelige ressurser spesifisere hvem som er tildelt myndighet, (overordnet) oppgaver og ansvar. Se mer

Bildegalleri