Nytt hinderlys i nærheten av lufthavnen

Det er nå montert mast og hinderlys 1,5NM sørøst av lufthavnen.

Det nye hinderlyset er plassert på Kollås.
Hinderlyset er operativt allerede nå, og vil i fremtiden være en del av vår nye utflygningsprosedyre til rullebane 12.

Kartet under viser hvor hinderlyset er plassert