Nytt PAPI-anlegg satt i drift

Arbeidene med det nye visuelle glidebaneanlegget er nå ferdig og satt i drift.