Nytt og topp moderne Fuelanlegg for Jet A1 og 100LL

Nytt og topp moderne Fuelanlegg for Jet A1 og 100LL åpnet på Notodden Lufthavn.
Plassering av det nye anlegget er øst for taksevei B
Det er ikke lenger mulig å benytte Air BP sine kort på Notodden Lufthavn.
Det nye anlegget er levert av Flybunkringsservice AS og aksepterer foreløpig bare deres eget fuelkort.
Ta kontakt med flybunkringsservice tlf.33 45 24 22 for fuelkort eller så har også Notodden lufthavn fuelkort for umiddelbar aktivering og utlevering for kunder som trenger dette.
Etter hvert vil også Visa og Mastercard aksepteres av kortterminalen på anlegget.