Søk om adgangskort

Egenerklæring - Step 1 of 12
For at din søknad skal godkjennes må du ha lest egenerklæringen og godtatt at du har lest den.

EGENERKLÆRING
Som søker av Notodden Lufthavn AS sitt adgangskort forplikter jeg meg til å rette meg etter følgende:

  • Jeg er kjent med at adgangskortet skal bæres på person og skal forevises på forlangende på flyside.
  • Jeg er kjent med reglene for ferdsel på flyplass som gjelder for Notodden Flyplass, Tuven.
  • Jeg er kjent med at adgangskortet IKKE gir meg mulighet til å entre SRA/CSRA område når dette er opprettet.
  • Jeg er kjent med at adgangskortet er en forutsetning for å ferdes på flyside, da det regnes for å være flyplassens autorisasjon for ferdsel på flyside. Kortet er til personlig bruk og kan under ingen omstendigheter lånes ut til andre personer.
  • Jeg er kjent med at kortet skal leveres tilbake til Notodden Lufthavn AS når legitim grunn til å oppholde seg på flyside ikke lenger er tilstede, når gyldighetstiden utløper eller for øvrig hvis Notodden Lufthavn AS måtte be om det.
  • Jeg er kjent med at tap av kortet straks og uten opphold meldes til Notodden Lufthavn AS.
  • Jeg innestår for at opplysningene i søknaden om adgangskort er korrekte og vil omgående melde fra dersom det skulle oppstå endringer i disse opplysningene.
  • Jeg er kjent med at adgang til flyplassens avsperrede områder er avhengig av de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
  • Jeg er kjent med at innførsel, bruk og besittelse av rusmidler generelt vil føre øyeblikkelig inndragelse av adgangskortet til flyplassen.
  • Jeg er kjent med at dersom jeg blir pågrepet eller anmeldt for tyveri eller forsøk på tyveri eller andre straffbare forhold på, vil dette medføre øyeblikkelig inndragelse av adgangskortet.