Drone/UAS på og rundt Notodden Lufthavn

Droneaktiviteten skal rette seg etter anvisninger fra Notodden Lufthavn AS i forbindelse med bruk på eller rundt lufthavnen. 

Flyging med drone innenfor 5 km fra Notodden Lufthavn kan kun tillattes etter forhåndsavtale med lufttrafikktjenesten. 

Søk om tillatelse ved å fylle ut skjema under. 

Før hver flyging finner sted skal tårnet i tillegg kontaktes på tlf. 35 02 60 76.

Les mer her

Søk om tillatelse til å fly drone

Søk om tillatelse til å fly drone
Oppgi dato og tidspunkt for flygningen